Trivsel, Tillid og Tryghed

Ledig lærerstilling på Filskov Friskole

Skrevet: 18-12-2019

Filskov Friskole & Børnehave søger fuldtidslærer med tiltrædelse 1. marts 2020 eller gerne før.

En af vore lærere har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi pr. 1. marts 2020 eller før en lærer med linjefag i dansk/matematik, indskoling/mellemtrin/overbygning. Ud over disse fag har vi også brug for linjefagene billedkunst, idræt og natur/teknologi. Stillingen er en fuldtidsstilling med klasselærerfunktion fra august 2020.

Skoleårets planlægning for 2020-21 er endnu ikke begyndt, så du har mulighed for at indgå i fagfordelingen for dette skoleår.

Filskov Friskole har aktuelt faste mødedage tirsdag og onsdag med mødepligt til på forhånd indkaldte møder. Forberedelse af undervisningen administreres derudover efter eget valg. Filskov Friskole følger i øvrigt Fælles Mål.

Filskov Friskole & Børnehave er en samlet institution, som startede i august 2012. Friskolen har aktuelt 128 elever fordelt på 0.-9. klassetrin, 55 elever i fritidsordningen og 43 børn i børnehaven.  

Vi vægter IT-baserede undervisningsmidler i skolen. Eleverne 5. – 9. kl. har egen computer med i skole og 5.-6. kl. har en del af deres undervisningsmaterialer på læringsplatforme – 7. 9. kl. alle. Der er interaktive tavler i alle klasselokaler og i de fleste faglokaler.

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag vil vi gerne:

 • Drive en kvalitetsskole og en børnehave med høj faglighed og god trivsel for alle.
 • Have fokus på det enkelte individ og give plads til alle.
 • Give elever og forældre medansvar og medbestemmelse.
 • Have fokus på læring.
 • Have særligt fokus på musik og drama, naturfag og sundhed og bevægelse.
 • Vægte et kreativt miljø.
 • Lade skolen og børnehaven indgå aktivt i lokalsamfundet.

Vi forventer at du:

 • Har lyst til at arbejde på en aktiv friskole med tilknyttet børnehave.
 • Har læreruddannelse med ovenstående linjefag.
 • Lægger vægt på høj faglighed.
 • Har lyst til og mulighed for at dække flere fagområder/arbejdsområder.
 • Er rummelig, fleksibel og i besiddelse af en god portion humor og et godt humør.
 • Ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Har et godt tag på børn og er indstillet på at være en god samarbejdspartner for både forældre, kolleger, ledelse og bestyrelse.
 • Er inkluderende, engageret og arbejder med en anerkendende tilgang.

Vi tilbyder dig:

 • Et spændende arbejdsmiljø med tæt kontakt til både børn, kolleger og ledelse i det daglige.
 • Mulighed for at ”gøre en forskel” i dit daglige arbejde.
 • Engageret forældreopbakning.
 • Hjælpsomme og imødekommende kolleger.
 • At arbejde med IT baserede undervisnings- og læremidler.

Vi sætter gerne tid af til et besøg fra dig.

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Vil du vide mere så kontakt: skoleleder, Johan Andersen, tlf. 21232875, e-mail: ja@filskovfriskole.dk eller souschef, Diana B. Hansen, tlf. 61682749, db@filskovfriskole.dk

Der er mulighed for at besøge skolen efter nærmere aftale i uge 2 og 3. Nærmere om skolen på www.fiskovfriskole.dk

Bemærk, at vores hjemmeside er under ombygning.

Ansøgning:

Ansøgning m. relevante bilag sendes pr. mail til: job@filskovfriskole.dk

Ansøgningen bedes mærket ”lærerstilling 2020”

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 15. januar 2020, kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 4 eller 5.

Venlig hilsen

Bestyrelsen