Trivsel, Tillid og Tryghed

Skoleleder søges

Skrevet: 03-02-2020

Engageret friskoleleder søges til Filskov


Filskov Friskole & Børnehave, beliggende mellem Billund, Grindsted og Brande, søger en engageret
leder, der vil være med til at videreudvikle en friskole, hvor glæden og lysten til at lære og
udforske livet og verden er i centrum. Med tiltrædelse efter nærmere aftale.


Centralt i Filskov er Filskov Friskole & Børnehave beliggende, solidt forankret i lokalsamfundet og med
stor opbakning fra en aktiv forældrekreds. Som skoleleder bliver du en del af en organisation i rivende
udvikling.


- Er du optaget af børns udvikling og ambitiøs i forhold til at skabe gode resultater for elevernes
læring, trivsel og dannelse?
- Kan du udfylde rollen som frontfigur for Filskov Friskole & Børnehave og indgå i et tæt samarbejde
med det lokale erhvervsliv og de lokale foreninger?
- Møder du folk i øjenhøjde, og kan du skabe gode resultater gennem involverende dialog?
- Har du humor og empati, er du nærværende og en god aktiv lytter?


Så ser vi gerne du læser videre med henblik på at søge den ledige stilling. Filskov Friskole & Børnehave
er en veldrevet skole i god drift, samt et stabilt elevgrundlag.
I samme bygning som friskolen ligger vores tilhørende børnehave, vores nyrenoverede SFO samt
tilhørende sognegård. Filskov Friskole & Børnehave tilbyder, udover pasning i børnehave og SFO, også
på skolegang fra 0. – 9. kl. med afsluttende afgangseksamen, samt et plustilbud til elever, der kan være
udfordret i hverdagen. Tilsammen har vi omkring 167 børn, heraf 127 børn i friskolen og 28
engagerede medarbejdere, der udfolder sig på vores mange m2 både ude og inde. Den samlede
organisation ledes af en fælles bestyrelse og et ledelsesteam bestående af friskolelederen, en
souschef, børnehavelederen samt SFO-lederen.
Den fælles opgave i ledelsesteamet er at sikre en bæredygtig drift og fortsat udvikling af den
samlede institution med afsæt i egne afdelinger. Der er udstrakt decentral ledelse sådan, at lederen
af SFO’en og børnehaven har det pædagogiske, personalemæssige og økonomisk-administrative ansvar
for afdelingerne med reference til Friskolelederen. I praksis er der tale om tre enheder, der fungerer
hver for sig og arbejder sammen, dog har friskolelederen den overordnede styring.


Vi kan tilbyde dig:
❖ Et spændende arbejdsmiljø med tæt kontakt til både børn, kollegaer og ansatte i det daglige.
❖ Mulighed for at ”gøre en forskel” i dit daglige arbejde.
❖ Stor forældreopbakning.
❖ Hjælpsomme og imødekommende ansatte.
❖ En engageret bestyrelse.
❖ En skole fyldt med traditioner – men som også har plads til nye.
❖ Mulighed for at præge skolens udvikling i samarbejde med medarbejderne.
Vi ønsker at du kan opfylde flere af nedenstående punkter:
❖ Kan skabe en pædagogisk, rød tråd i institutionen samt i hverdagen.
❖ Har økonomisk indsigt samt flair.
❖ Optræder respektfuld og fremstår som en naturlig autoritet, bl.a. gennem tydelig
kommunikation i mødet med elever, personale og forældre.
❖ Er nytænkende, men samtidig en holdspiller, der kan initiere nye tiltag når tid og rum er.
❖ Kan håndtere konflikter på en professionel måde, dette værende overfor elever, forældre
samt personale.
❖ Er løsningsorienteret og handlekraftig.
❖ Praktisk musik og/eller kreativ.
❖ At du er målrettet henimod vores vision.
❖ Har en læreruddannelse eller tilsvarende pædagogisk uddannelse, med tilhørende
erhvervserfaring.
❖ Har en lederuddannelse, gerne fra de frie skoler.
❖ Kan arbejde målrettet og struktureret mod fælles mål og i samarbejde med de ansatte.
❖ Kan se værdien i at involvere og sikre følgeskab hele vejen rundt.
❖ Har let ved at fastholde overblikket i en, til tider, kaotisk hverdag.
❖ Kommunikerer tydeligt, anerkendende og tillidsfuldt.
❖ Har erfaring, flair eller/og interesse for at inkludere børn.
❖ At du er overvejende pædagogisk leder, og ikke kun forventer administrativt arbejde.


Vi forventer at du som ansøger, har lyst til at engagere dig med stor energi i livet omkring Filskov
Friskole & Børnehave og, sammen med friskolens øvrige personale, være en del af et forpligtende
fællesskab med børn og forældre.


For yderligere oplysninger kontaktes bestyrelsesformand Brian Nissen på tlf. 20731965 eller
næstformand Susie Mejer på tlf. 25151514, vi er til rådighed hverdage efter kl. 16.
Vi ser gerne, at du ringer og aftaler et besøg, inden du sender din ansøgning.


Har vi vakt din interesse så send din ansøgning samt cv til: Job@filskovfriskole.dk
Løn gives efter gældende overenskomst med Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet med
tiltrædelse efter aftale.


Vi har ikke ansøgningsfrist på vores ledige stilling, men læser løbende ansøgninger igennem og kalder
til samtaler, indtil vi har fundet den rette kandidat.
Stillingen er slået op d. 3/2-2020