Trivsel, Tillid og Tryghed

Information

Vi bruger forældreintra til at informere forældre om dagens gang, skoleårets planlægning, lektier, ferier og meget andet.

Slut- og delmål for undervisningen

Filskov Friskole følger Forenklede fællesmål som kan findes på UVM's hjemmeside.

Folkeskolens afgangsprøver

Filskov Friskole tilbyder 9. klasses afgangsprøver.

Skolens karaktergivning

Det er lovgivningsmæssigt pålagt os at offentliggøre karaktergennemsnittet for afholdte prøver. Det har vi følgende kommentar til:

Karakterer er kun én måde at evaluere elevernes udbytte på og giver således kun et meget begrænset billede at, hvor meget eleverne 

har lært på Filskov Frikole.

Hvis man sammenligner gennemsnittene fra skole til skole, bør man være opmærksom på, at der kan ligge meget forskellige 

elevtal bag karaktererne i forskellige fag inden for samme årgang, dette kan give udsving fra år til år.

Karakterfordeling:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280388]

Karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[280388]

Overgangsfrekvens

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs%3aCommand=Render&InstNr=280388

Start på en søndag

Vi starter altid et nyt skoleår på en søndag. Det giver mange forældre mulighed for at komme med børnene i skole ved årets start.

Dagen har udviklet sig til at blive lidt af en festdag, som indeholder både fællessang, rundstykkespisning, forældreinformation, undervisning 

og en eller anden happening eller event for både børn og voksne.

Tilsyn

Tilsynsførende er 

Læs seneste tilsynsrapport for skoleåret 2016-17 her

Læs tilsynsrapport for skoleåret 2015-16 her

Læs tilsynsrapport for skoleåret 2014-15 her

Læs tilsynsrapport for skoleåret 2013-14 her

Læs tilsynsrapport for skoleåret 2012-13 her

Evaluering

Skolen blev oprettet i august 2012, og påregner 1. evaluering i løbet af foråret 2018.

Retningslinjer og politikker

På Filskov Friskole har vi en række retningslinjer og politikker, som skolen forventer at forældre og elever lever op til i det daglige.

Du kan læse om dem her på denne side.

Retningslinjer for Filskov Friskole

Det forventes, at børnene:

Møder velforberedte/undervisningsparate:

 • Møder udhvilede
 • Møder mætte, dvs. har spist morgenmad
 • Møder til tiden
 • Har orden i skoletaske og penalhus
 • Medbringer rette undervisningsmaterialer
 • Medbringer idrætstøj og håndklæde til idrætstimerne, samt bader
 • Medbragte mobiltelefoner sættes i mobilhotel i lydløs tilstand og bliver der


Medvirker til at alle trives og har det godt, samt taler pænt til hinanden:

 • Retter sig efter de voksnes anvisninger
 • Passer på egne, institutionens og hinandens ting
 • Hjælper med at holde institutionen ryddelig og pæn
 • Har en god IT-etik (se IT retningslinjer)
 • Færdes roligt i klassen og på gangen
 • Bliver på institutionens grund medmindre andet aftales med voksen


Det forventes at forældrene støtter børnenes hverdag ved at:

 • Støtte op om skolens retningslinjer og evt. konsekvens ved overtrædelser
 • Snakke positivt om institutionen, samt ved evt. bekymringer eller spørgsmål retter henvendelse direkte til institutionen
 • Hjælpe til at institutionen holdes opryddet ved afhentning.
 • Sørge for fornuftige madpakker til børnene.
 • Sørge for, at børnene er hensigtsmæssigt påklædt efter vejrforholdene.
 • Yde børnene den fornødne hjælp med lektier
 • Begrænse fritagelse fra undervisning mest muligt
 • Deltage i planlagte arrangementer


Det forventes at hjemmet/forældrene via Forældreintra:

 • Holder sig opdateret jævnligt og tilmelder sig de opslåede arrangementer og samtaler
 • Underretter kontaktpersonen el klasselæreren, hvis der er omstændigheder, der påvirker barnets trivsel, eller når barnet er sygt

Fritagelse fra undervisning

Tilladelse til fritagelse sker gennem klasselæreren. Er der tale om mere end to dages fritagelse, rettes henvendelse til skolelederen.

Der skal anmodes om længerevarende fritagelse i god tid forud for fritagelsestidspunktet.

IT-retningslinjer

På Filskov Friskole har vi retningslinjer for anvendelsen af IT udstyr på skolens netværk og for anvendelsen af skolens IT-udstyr.

De bliver tilgængelige hurtigst muligt.

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefon

Du kan læse om retningslinjerne for anvendelse af mobiltelefon på Filskov Friskole. De bliver tilgængelige hurtigst muligt.