Trivsel, Tillid og Tryghed

SFO

I SFO'en prøver vi at skabe rum til forskellige aktiviteter, men sætter også pris på faste rammer og struktur i børnenes dagligdag. Herunder kan du læse om nogle af de ting, der foregår hos os i hverdagen. 

Leg og aktiviteter

Legen er en vigtig del af børnenes hverdag. Gennem legen bearbejder børnene de oplevelser og indtryk, som de får i løbet af dagen. I SFO'en får børnene mulighed for at fordybe sig i legen og udvikle venskaber. Tiden i SFO'en er børnenes fritid. Derfor skal de have mulighed for at ” holde fri ”, slappe af og i stor udstrækning selv vælge hvad de har lyst til at lave. De skal både kunne lege og tilbydes forskellige former for aktiviteter som de kan deltage i.

Børnene har mulighed for at bruge skolens faglokaler – sløjd, billedkunst, legolab og læringscentret, hvor der også er lektiecafe og computere. De aktiviteter der tilbydes kunne for eksempel være: gåture i nærområdet, cykelture, bål, boldspil inde og ude, aktiviteter i hallen, på boldbanen, kreative projekter, leg i multirummet, udeleg i skoven, cykle/leg i skolegården, hygge i puderummet osv.

Madordning

I SFO’en har vi en madordning, som alle deltager i. Madordningen koster 50 kr. om måneden pr. barn, som opkræves sammen med forældrebetalingen. Børnene hjælper med at tilberede og servere maden. Vi lægger vægt på, at maden skal være sund og mættende, og at frugt eller grønt indgår som et godt supplement til maden.

Oplevelser og traditioner

I vores SFO kan vi godt lide traditioner, og vi synes, at det er vigtigt at bevare dem. Derfor holder vi hvert år Halloween, julehygge, forældrekaffe, tar' på tur til Baboon City, laver juledekorationer, finder påskeæg og meget andet. Vi laver også andre arrangementer og nye tiltag som ikke ligger fast. Vi synes ikke, at spontane ideer og nye initiativer skal bremses af alt for faste rammer omkring årligt tilbagevendende begivenheder, som ikke kan ændres.

Busture.

Skolen har egen bus, som SFO'en også har glæde af at benytte til udflugter og små ture i oplandet. Vi tager på kortere ture et par gange om året. Det kan være til Kvie Sø, på naturlegepladser, dyrskue eller andet sjovt.


Børnemøder

På børnemøderne har børnene mulighed for at komme til orde, og de kan tage forskellige emner op som "fylder" i børnegruppen. Vi synes, at det er vigtigt at inddrage børnene, og dermed lade dem få medindflydelse på hverdagen i Sfoèn. De skal være med til at planlægge aktiviteter, lave madplaner, komme med ønsker og ideer til fx. indkøb af legetøj og lign. Formålet med børnemøderne er også, at børnene øver sig i at sige noget i en større gruppe, at lære at lytte til det andre siger og samtidig få en oplevelse af fællesskab. Børnene skal også lære at komme med forslag til problemløsning. Vi mener, at et problem der bliver synliggjort lettere kan håndteres eller helt opløses.  Vi holder børnemøder ca. en gang om måneden eller efter behov.

Spilledage

Om fredagen (fra oktober, efter efterårsferien og frem til april) er det spilledag, ipads, mobiltelefoner og lignende må medbringes på eget ansvar. Børnene må ikke tage billeder og videoer af hinanden. Børnene må også gerne have legetøj med i SFO'en hver dag, men det er ligeledes på eget ansvar, og de skal selv holde styr på deres ting.

Forældresamarbejde

Vi synes, at det er vigtigt med en åben dialog og god kontakt til forældrene.

I er altid meget velkomne til at henvende jer, hvis I har brug for en snak omkring jeres barns trivsel. Vi vil også kontakte jer, hvis der er noget omkring jeres barn, der undrer eller bekymrer os. Hvis barnet udebliver, uden at vi har fået besked, eller der er tvivl om aftaler, ringer vi til jer.