Trivsel, Tillid og Tryghed

Information


Skolefritidsordningen er en integreret del af Filskov Friskole. Vi har fast base i vores egne lokaler ovenover Sognegården og et puderum under trappen ved SFO. Desuden har vi mulighed for at benytte skolens faglokaler, læringscenter og multirum.

Forældrebreve

Vi informerer på forældreintra og laver nyhedsbreve 2-3 gange årligt.

Goddag og Farvel

10 min. før skolen slutter, går vi ind i 0. - 3. klasse og krydser dem ind til SFO. 4. og  5. klasse skal selv komme op og krydse sig ind. Når børnene tager hjem, skal de krydse sig ud. Vi opfordrer til, at børnene kommer og siger farvel, selvom de har krydset sig ud.

Vi sender de børn, der går i lektiecafe, dem der skal med bus og dem, der går til div. fritidsaktiviteter. Hvis børnene har legeaftaler eller bliver hentet af andre end de sædvanlige, vil vi gerne have besked.

Ved indmeldelse i SFO’en finder vi i samarbejde med forældrene et fællesudgangspunkt for aftaler vedrørende dette.​


Åbningstider

Morgen:  I tidsrummet 6.30 – 7.50  er der morgen pasning i børnehaven  for de SFO børn der har morgenmodul.

Eftermiddag:  Om eftermiddagen møder børnene ind i SFO’en efter skoletid.

SFO’en lukker:

Mandag – torsdag: kl. 16.45

Fredag kl.16.00

Ferie

I juli måned kan der tilmeldes og betales pr. uge eller pr. dag efter behov. Pris pr. uge 450 kr.


Lukkedage

Der er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, d. 24. dec. og dagene mellem jul og nytår.

Børnene skal mindst holde 2 sammenhængende ferieuger ud af skolens  6 ugers sommerferie.

Uge 30 er hele institutionen lukket.


Ind/udmeldelse og modulændring

Ved ind/udmeldelse eller modulændring kan der findes en blanket her på hjemmesiden til udprintning. Ellers kan I henvende jer til personalet i Sfo'en, eller til sekretæren på skolens kontor.

Download Indskrivning af barn i SFO.pdf

Download Modulændring - SFO.pdf

Download Formular Udmeldelse af SFO.pdf

Klippekort og 10. timers modulordning for 3. og 4. kl.

​Download beskrivelse her:

Download Klippekort og 10. timers modulordning i SFO.pdf


SFO folder

SFO folder