Trivsel, Tillid og Tryghed

Børnehaven

Vi bestræber os på, at børnehaven er et sted, hvor alle trives, hvor der er plads til børnenes ideer, og hvor børnene får gode oplevelser, som de kan bygge videre på.

Vi møder det enkelte barn med anerkendelse og respekt og målretter vores pædagogik, så den er tilpasset børnenes alder og udviklingstrin.

I børnehaven går der mellem 25 og 50 børn fordelt på 2 stuer. Heraf går et antal i førskole 1. april.

Børnehaven er en integreret del af Filskov Friskoles fysiske rammer. Der skabes en tryg overgang fra den kommunale dagpleje i Filskov til børnehaven, da dagplejerne jævnligt kommer på besøg. Ligeledes kommer børnehavebørnene jævnligt på skolen og kender skolebørnene fra SFO'en, hvilket er med til at skabe trygge rammer ved overgangen. 


Kontakt

Børnehaven, hovednummer:

7534 8112

Afdelingsleder, Kirsten Nyholm:   

2348 3335

Mariehønen:    

2348 3278

Sommerfuglene:    

2348 3324Børnemiljøvurdering

Du kan læse børnemiljøvurderingen for efteråret 2015 her