Trivsel, Tillid og Tryghed

Læreplaner

Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud for børn udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan.

Loven om pædagogiske læreplaner har flere formål. For det første skal dagtilbuddet arbejde systematisk med læring ud fra følgende 6 temaer:

  1. Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer)

  2. Sociale kompetencer

  3. Sprog

  4. Krop og bevægelse

  5. Naturen og naturfænomener

  6. Kulturelle udtryksformer og værdier


Du kan læse mere her: