Trivsel, Tillid og Tryghed

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen sammensættes af 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant og børnehavens daglige leder. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Der vælges 2 suppleanter for forældre og 1 for medarbejder for 1 år.

Forældrebestyrelsen har råderet over de budgetterede midler udstukket af bestyrelsen for Filskov Friskole og Børnehave.

Forældrebestyrelsen har udtaleret vedrørende forhold i børnehaven, men det er bestyrelsen for Filskov Friskole og Børnehave, der træffer de endelige afgørelser. Man kan kun sidde i forældrebestyrelsen så længe, man har et barn i børnehaven.

Forældrebestyrelsen er 2018/19 sammensat af:


Mathilde Bertelsen 

Brian Reichstein

Lisbeth Jepsen


Suppleanter:

Kasper Lyngbak

Lisa Jæger


De to personalerepræsentanter er: Pædagogisk assistent Anne-Grethe Pedersen og børnehaveleder Kirsten Nyholm