Trivsel, Tillid og Tryghed

Bus

Vores bus har 16 pladser.

Vi kører 2 ture ind om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen inden for den tidsramme på 1½ time, der er sat af til det. Vi kører som udgangspunkt for de elever, som har behov for det, men enkelte elever kan, af tidsmæssige årsager, være nødt til at tage offentlig transport.

Aktuelt kører bussen i området omkring Filskov, samt til Sdr. Omme, Langelund, Grønbjerg og Øgelund.

Prisen er 100 kr. pr. elev om måneden uanset, hvor meget man benytter bussen. Man kan vælge at bruge bussen hele skoleåret eller kun køre med i vinterperioden 1. oktober – 1. april.

Tilmelding til bus rettes til kontoret på: kontakt@filskovfriskole.dk


Vores bus bruges også til at transportere eleverne til og fra arrangementer ude af huset. Det giver frihed og mange muligheder for læring uden for skolen.