Trivsel, Tillid og Tryghed

Forældresamarbejde

Hvis I vælger Filskov Friskole – vælger vi også jer. Det er anderledes end den almindelige grundsskole. På Filskov Friskole vælger vi hinanden og vi er ikke bange for at stille krav til forældre og elever - og ikke mindst til os selv.

På Filskov Friskole lægger vi vægt på et tæt forældresamarbejde.  Derfor har vi 1 fast årligt forældremøde og laver gerne ekstra efter behov. Derudover har vi 2 elevevalueringer årligt.

Når I vælger Filskov Friskole er der tale om et aktivt tilvalg. Alle børn, der starter i Filskov Friskole & Børnehave, starter på prøve. Efter den aftalte prøvetids udløb inviteres forældre og elev til et møde, hvor forventninger til skolen og fra skolen vendes.  Kan forventningerne afstemmes og enighed opnåes, fortsætter barnet sin skolegang på Filskov Friskole & Børnehave.

Frivilligt arbejde på Filskov Friskole & Børnehave

For at holde udgifterne til daglig drift på et lavt niveau og skolens stand på et højt niveau, er det nødvendigt, at forældre til børn på skolen og i børnehaven bidrager til vedligeholdelse og hovedrengøring af skolen. Det kan dreje sig om alm. vedligehold og hovedrengøring, dertil kan komme diverse ad hoc opgaver, som pedel eller øvrigt personale kan få brug for hjælp til.

Med valget af Filskov Friskole & Børnehave følger derfor også, at man bruger en dags arbejde på skolen eller i børnehaven pr. barn, man har i institutionen. Dvs. har man som mor og far tre børn, er der tale om tre arbejdsdage tilsammen.

Arbejdsopgaverne er mangeartede og består i at hjælpe til med på en rengøringslørdag eller måske en arbejdslørdag, hvor man kan lave alt fra IT-arbejde, havearbejde eller udføre håndværkeropgaver.

Man tager selv madpakker med. Skolen laver kaffe og serverer drikkevarer.

Har man ikke tid til at deltage i det frivillige arbejde, kan man betale sig fra det. En frivillig arbejdsdag er normeret til 7 timer, betaling for en frivillig arbejdsdag vil udgøre 750 kroner.
Perioden løber fra august til juli. Omkring juni-juli kommer der tilmelding til næste periode. Hvis man starter i børnehave eller skole midt i en periode, aftales det efterfølgende hvilken dag, man udfører frivilligt arbejde. Hvis man starter 1. marts eller derefter venter det frivillige arbejde til næste periode.

At deltage frivilligt med vedligeholdelse og hovedrengøring af skole og børnehave, har flere positive sider:

  • Det frivillige arbejde viser et positivt engagement.
  • Det frivillige arbejde giver friskolen væsentlige besparelser, som kan give råd til mere undervisning eller andre ting på Filskov Friskole & Børnehave.
  • Det frivillige arbejde viser børnene, at friskolen har stor værdi for forældrene. Forældrene er med til at passe på skolen, fordi det er alles skole – det smitter af på børnene.

Vedligeholdelse, hovedrengøring eller ad hoc opgaver

Det er op til den enkelte forældre at melde sig til det frivillige arbejde. Man kan ønske, hvilken type opgave man helst vil udføre.

Arbejdslørdagene bruges til: Malerarbejde, planlagte renoveringer, havearbejde etc.

De foregår som regel i sommerhalvåret i tidsrummet kl. 8-15. Der laves kaffe/the og derudover vil der være øl/vand i køleskabet.

Hovedrengøring dækker over dels grundrengøring og dels rengøring af de ting, der ikke gøres til hverdag, f.eks. pudse vinduer, fjerne spindelvæv, tørre vindueskarme, vaske køleskab etc.

Det foregår hver 4. lørdag i tidsrummet kl. 8-15, Der laves kaffe/the og derudover vil der være øl/vand i køleskabet.

Ad hoc opgaver er en liste, man bliver noteret på, og når pedel eller andet personale har brug for en hånd til noget akut, kan de ringe (med kort varsel) og spørge, om man kan hjælpe. Det kan også være, hvis man har en særlig kompetence, som skolen kan udnytte og derved spare dyre håndværker- eller konsulenttimer.