Trivsel, Tillid og Tryghed

Klassekvotienter

Vi har i øjeblikket en klassekvotient på 12,7 elever

Fordelingen af eleverne i Filskov Friskole pr. 1. august 2018

KlasseAntal i altDrengePiger
      0. kl.1486
      1. kl.1055
     2. kl.835
3. kl.1495
     4. kl.1578

  5.kl 

1376
       6. kl 1358
 7. kl.16106
 8. kl.1183
9. kl 1394