Trivsel, Tillid og Tryghed

Leje af lokaler

Foreninger samt private interessesammenslutninger har mulighed for at leje skolens lokaler mod en pris bestemt af bestyrelsen.

Lejen betales forud og går først og fremmest til at dække skolens udgifter til el, vand, varme og renovation.

Anvendelse af skolens musikinstrumenter, IT-udstyr, legeredskaber mv. skal aftales på forhånd, og aftaler noteres på lejekontrakten.

Såfremt der ikke er indgået nogen aftaler omkring skolens udstyr, må dette ikke anvendes af lejer.

Ligeledes aftales det på forhånd og noteres i lejekontrakten hvilke lokaler, lejer må benytte.

Såfremt der ønskes overnatning i forbindelse med leje af skolen, skal dette i hvert enkelt tilfælde aftales med skolens ledelse/bestyrelsen, da der skal ansøges herom ved de lokale brandmyndigheder.

Lejepriser (der tillægges ikke moms):

Weekendpris (pr. overnatning)             1.000 kr.

Timeleje (op til 3 lokaler)                         100 kr.

Der kan indgås fast lejeaftale for minimum 6 mdr. af gangen efter nærmere aftale.                      

Retningslinjer:

Som lejer har man personligt kvitteret for lejemålet, man skal således selv være til stede på skolen, og kan ikke overdrage lejemålet til andre.

Som lejer har man ansvaret for at skolen afleveres i ren og opryddet stand. Det vil sige, at gulve er støvsugede og vaskede, overflader er tørret af med fugtig klud, der er ryddet op, og inventar (borde og stole) man evt. har flyttet rundt på, er stillet tilbage til sin oprindelige plads. 

Afleveres lejemålet ikke i rengjort stand, vil udlejer hyre et eksternt rengøringsfirma til at forestå rengøringen, regningen vil efterfølgende blive sendt til lejer. 

Skulle brugen af skolen mod forventning medføre, at et eller andet går i stykker, er det lejers ansvar at meddele dette til skolens leder eller et medlem af bestyrelsen.

Lejer må ikke selv reparere itugået inventar, bygninger eller udstyr. Lejer er erstatningspligtig i forhold til ting, der ødelægges.

Filskov Friskole & Børnehave er total røgfri.

Det vil sige, at der ikke må ryges på matriklen såvel inde som ude.