Trivsel, Tillid og Tryghed

Priser

Priser for børnehaven:

Priser og moduler

Der kan vælges mellem fuld tid (50,5 timer) eller 32 timer pr. uge i børnehaven. Derudover tilbydes børn, hvis forældre er på barsels- eller forældreorlov, deltidsplads på 30 timer om ugen.

                      Fuld tid                                                     Pris                1750 kr.

                      Nedsat tid (32 timer)                                  Pris                1410 kr.

                      30 timer (orlovsplads)                                Pris                 1.322 kr.

                      Obligatorisk frugtordning                            Pris                 75 kr.

Information om reglerne for 32 timer fås ved henvendelse til personalet.

Der betales for 12 måneder.

Forældrebetalingen betales månedsvis forud. Ved for sen betaling opkræves gebyr på 100 kr. Hvis betaler ikke er tilmeldt PBS, opkræves der et gebyr pr. faktura på 50 kr.

Søskendetilskud

Det er muligt at få søskendereduktion fra Billund Kommune. Der betales fuld pris for det dyreste tilbud f.eks. dagpleje. Søskende i Filskov Børnehave får søskendereduktion svarende til ca. halv pris. 

Kontakt børnehavens leder, Kirsten Nyholm for at høre mere om økonomi og en mulig økonomisk støtte.

Friplads

Der kan søges om økonomisk eller pædagogisk tilskud eller friplads til Filskov Børnehave på samme måde, som der kan søges om friplads til en kommunal børnehave. Man kan finde ansøgningsskemaet på Billund kommunes hjemmeside under Børn & Unge: Børnepasning, Indmeldelse/udmeldelse.

Du kan også spørge børnehavens leder Kirsten Nyholm, hvis du er i tvivl.

Hvad koster det at have børn i Filskov Friskole?

Det første barn koster 970 kr., det næste 770 kr., de efterfølgende børn koster 570 kr. 

Der betales for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Man kan via Fordelingssekretariatet søge tilskud til betalingen. Skolen hjælper gerne med ansøgningen.

Skolen har også en sponsorbarnsordning, hvor folk (oftest lokale) betaler til et barn, de ikke kender navnet på.

Kontakt skolens leder: Johan Andersen for at høre mere om økonomi og en mulig økonomisk støtte.

SFO'en:

Her kan du se prisen pr. måned for at gå i SFO.

Fuldtid 975 kr.

Morgen 350 kr.

Eftermiddag 800 kr.

Obligatorisk madordning 50 kr.

Fra 3. klasse og op:

10 timers modul 400 kr.

Fra 4. klasse og op er der klippekortordning, som koster 50 kr. pr. dag inkl. mad.


I skolens sommerferie betales der kun for tilmeldte uger, 450 kr. pr. uge.


Kontakt skolens leder: Johan Andersen for at høre mere om økonomi og en mulig økonomisk støtte.