Trivsel, Tillid og Tryghed

Skole- og forældrekreds


Regler for skole- og forældrekreds

Alle forældre til børn i skolen er automatisk indmeldt i skolekredsen, og skal derfor betale skolekredskontingent som øvrige skolekredsmedlemmer.

Med alle forældre menes: De eller den der har forældre myndigheden og har samme bopæl som barnet. Forældre med anden bopæl kan tilmelde sig skolekreds som øvrige.

Baggrund for ovenstående regel er:

For at opfylde vedtægter og bestemmelser omkring valg på generalforsamling i friskoleverdenen, gør det valg af forældrebestyrelsesrepræsentanter lettere.

Hvis forældre ikke er i skolekreds, skal de på et selvstændigt møde før generalforsamlingen opstille de to bestyrelsesmedlemmer, som de ønsker opstillet.