Trivsel, Tillid og Tryghed

Vi ser det enkelte barn

MÅLMIDLER

​At hjælpe det enkelte barn med at udvikle selvværd og selvtillid, så barnet er trygt og kan trives og udvikle sig.
 • Vi modtager barnet aktivt ved start i børnehave, SFO og skole
 • Vi møder barnet med omsorg, indlevelse og engagement
 • Vi fejrer fødselsdage og ”små sejre” med barnet i centrum
 • Vi sørger for, at barnet er i et miljø med kendte og nærværende voksne, som har tid til at lytte, og som barnet er trygt ved og har tillid til
 • Vi afklarer forventninger med forældre om barnets behov
 • Vi samarbejder med forældrene om at gøre barnet selvhjulpent
 • Vi tilpasser det, barnet skal lære, efter barnets behov
 • Vi taler med barnet

At barnet har gode relationer og kan indgå i socialt samspil og fællesskab med andre.

 • Vi møder barnet med omsorg og indlevelse
 • Vi har tæt kontakt til barnet
 • Vi taler positivt om og med barnet
 • Vi hjælper barnet med at udvikle sociale kompetencer, danne relationer og indgå i et fællesskab med andre børn.
 • Vi bruger ”Trin for trin” og ”Trivselslederprogrammet”
 • Vi bruger vores AKT-funktion

At alle respekterer hinandens forskelligheder.

 • Vi arbejder anerkendende.
 • Vi mødre barnet med omsorg og indlevelse
 • Vi bruger ”Den gode dialog” over for barn og forældre
 • Vi har fokus på udvikling af barnets sociale kompetencer
 • Vi bruger ”Fri for Mobberi” - programmet

At medarbejdere er kompetente vejledere i forhold til udvikling af barnets sociale og faglige liv, og videre uddannelsesvej.

 • Vi rekrutterer erfarne og fagligt dygtige medarbejdere
 • Vi efteruddanner medarbejderne kontinuerligt 
 • Vi er opmærksomme på, at de voksne skal være gode rollemodeller for barnet
 • Vi arbejder i åbenhed med differentiering
 • Vi afholder forældremøder og forældresamtaler med forældrene og samtaler med børnene
 • Vi er opmærksomme på at handle proaktivt i forhold til udfordringer i forbindelse med barnets udvikling