Trivsel, Tillid og Tryghed

Vi vægter engagement og fordybelse

MÅLMIDLER

​At vores fælles viden og kompetencer bruges til at udvikle selvstændige, nysgerrige og glade børn.
 • Vi videndeler med hinanden
 • Vi inddrager ny faglig viden i dagligdagen
 • Vi inspirer hinanden til afprøvning af nye metoder og strategier
 • Vi har fokus på barnets trivsel

At være engagerede, initiativrige og  udviklingsparate
 • Vi giver plads til, at der følges op på barnets initiativer
 •  Vi uddelegerer ansvar til hinanden
 • Vi er gode rollemodeller for hinanden, og smitter dermed hinanden med glæde og begejstring
 • Vi tager alle ansvar for helheden
 • Vi afprøver nye pædagogiske tiltag
 • Vi efteruddanner medarbejderne kontinuerligt

At udvikle og fremme interessen for og evnen til fordybelse.

 • Vi sørge for, at der er gode rammer til stede for fordybelse
 • Vi tilbyder aktiviteter som er tilpasset barnets udviklingsniveau
 • Vi giver forskellige tilbud og aktiviteter som fremmer udviklingen af kreativitet og fantasi hos barnet.
 • Vi har fælles målrettet eksamensforberedelse i 9. kl.
 • Vi ansætter fag- og efteruddannede pædagogiske medarbejdere og linjefagsuddannede lærere